IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

AKTUALNOŚCI

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 
65 lecie izby 8:50 Zbiórka uczestników przy pierwszej stacji drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich 9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - Prowadzi ks. kan. Mariusz Kołodziej 10:00 Procesja formuje się przy figurze Matki Boskiej na placu Jasnogórskim 10:30 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych przez o. Stanisława Rudzińskiego OSPPE. Wręczenie dyplomów - uhonorowanie Mistrzów Rzemiosła, oraz uczniów przez Prezesa ZRP Jerzego Bartnika, Prezesa IRiP w Zielonej Górze Krzysztofa Hnata. 11:30 Msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego. Wręczanie najwyższych odznaczeń Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Lubuskiego oraz Związku Rzemiosła Polskiego - Prezes ZRP Jerzy Bartnik, Prezes IRiP 
w Zielonej Górze Krzysztof Hnat. 13:30 Po Mszy Świętej przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. ZAPRASZAMY RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ SYMPATYKÓW RZEMIOSŁA!

ZAPRASZAMY

Na kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Zajęcia odbywają się od godz.15.00 w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

W Zielonej Górze ul. Reja 9 sala 13./II piętro.

Zajęcia w soboty odbywają się od godz. 9.30 j/w.

Więcej szczegółów w Biurze Izby lub pod nr tel. (68) 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl

Zapraszamy !!!

 

POBIERZ HARMONOGRAM

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze jako Partner Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" nr RPLB.08.04.01-08-0022/16 składa Zapytania Ofertowe dotyczące wyposażenia pracowni dla Lubuskiej Akademii Rzemiosła.

 

Zapytania Ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

 

Oferty dotyczące poszczególnych Zapytań Ofertowych należy złożyć do 21 listopada 2017 r. do godz. 12:00 w Biurze Projektu

tj. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze przy ul. Reja 9, Sekretariat I piętro

 

Pytania i odpowiedzi dla Zapytania Ofertowego nr 2 znajdują się TUTAJ

 

Opis projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" znajduje się TUTAJ

 

 

 Beneficjentem projektu jest Miasto Zielona Góra, natomiast jednym z Partnerów jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, a tym samym Lubuska Akademia Rzemiosła. Projekt potrwa do 30 czerwca 2022 r. i weźmie w nim udział 4 tysiące uczniów szkół zawodowych oraz 122 nauczycieli.

 

Projekt ma przynieść dla naszej szkoły m.in.:

 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez m.in. szkolenia, kursy i staże

- wyposażenie i doposażenie pracowni jako modernizacja procesu kształcenia

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl